ÇOCUĞA GÖRE

Mektebim, “Çocuğa Görelik İlkesi” öğrencinin tüm ilgi alanlarının, zihinsel yeterliliklerinin, fizyolojik, psikolojik, gereksinimlerinin dikkate alınması anlamını taşıyor. Bu çerçevede eğitim uygulamaları, sınıf öğretimi ile bireysel öğretimin sentezidir. Sınıfa toplu olarak eğitim ve öğretim planlanırken öğrencilerimizin kişisel özellikleri de dikkate alınıyor.