ETKİNLİK VE VERİMLİLİK

Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal, sosyal ve davranışsal gelişiminde başarı ölçütlerine ve gereksinimlerine uygun olarak tüm kaynaklarımız akademik kadro tarafından değerlendiriliyor. Onların gelişimine yönelik elde bulunan kaynaklardan en yüksek miktarlarda yararlanılıyor.